کشور ما ایران همواره در سالیان اخیر درگیر مواردی مانند سوئ مدیریت در منابع آبی بوده است. همین مسئله باعث شده تا فلات ایران سال های متوالی درگیر خشکسالی باشد. مروری بر وضعیت منابع آب و نحوه استفاده از آن در ایران را در ادامه این مطلب میتوانید بخوانید.

 

 

منابع آب در ایران

ایران با توجه به حجم بارش که براساس شواهد یک سوم متوسط بارش جهان است و اقلیم خشک و نیمه خشک کشور که باعث تبخیر تقریباً سه برابر متوسط خشکی های جهان است، با معضل کمبود آب مواجه است. در ایران منابع آبی به دو دسته منابع سطحی یعنی رودخانه ها، آب پشت سد و… و منابع زیرزمینی (بهره برداری از طریق چاه، چشمه و قنات) تقسیم می‌شوند.

شاخص سرانه آب تجدید پذیر:

اين شاخص مشخص مي کند که چه مقدار آب در اختيار هر فردي از يک منطقه، استان يا کشور وجود دارد که هر ساله توسط بارش، مجددا تامين مي شود. اين مقدار، در نقاط مختلف جهان متفاوت است. اگر هر 1000 مترمکعب را با يک ليوان نشان دهيم، در اين صورت، از دهه 50 تاکنون و در طول چند سال آينده، آنچنان که تصوير زير بيان مي کند، سرانه آب تجديدپذير در کشور ما بشدت کاهش يافته و اين روند نزولي ادامه خواهد داشت.