وزارت جهاد کشاورزی به جمع حامیان رویداد ملی سلامت، محیط زیست و پایداری پیوست

به گزارش روابط عمومی رویداد ملی سمپ، وزارت جهاد کشاورزی از طریق معاونت زراعت این وزارتخانه حمایت خود از این رویداد و همراهی همه جانبه در راستای هر چه بهتر برگزار شدن آن را اعلام نموده است.

یکی از محورهای اصلی این رویداد حفظ سلامت خاک و گیاهان بوده و مساله کشاورزی یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر سلامت و محیط زیست کشور است. با توجه به این موضوع حضور وزارت جهاد و معاونت زراعت در این رویداد می تواند زمینه ساز اتفاقاتی ارزشمند برای شرکت‌های حاضر در این دو محور باشد.