رویداد ملی سلامت، محیط زیست و پایداری (سمپ) در راستای تحقق رسالت علمی خود مبنی بر افزایش علم و آگاهی مخاطبان خود در زمینه تاثیرات محیط زیست بر سلامت جامعه به معرفی کتاب‌های علمی و کاربردی در حوزه‌های مختلف خواهد پرداخت.

 

در اولین معرفی کتاب به سراغ محور محافظت و حفظ سلامت خاک رفته و کتابی در زمینه ارتباط میان سلامت و علم زمین شناسی را معرفی می کنیم.

سال2000 همايشی بین المللی با عنوان ” سلامتی و زمين شناسی” به ميزبانی سازمان زمين شناسی سوئد برگزار گرديد. در اين نشست حدود 40 دانشمند از رشته های مختلف زمين شناسی، پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و … به ارائه نتايج مطالعات خود در زمينه تاثير فرآيند های زمين شناسی بر سلامت انسان ها و حيوانات پرداختند. ماحصل این همایش کتابی با عنوان “زمین شناسی و سلامت” شد. هدف اصلی کتاب “زمين شناسی و سلامت” آشنايی بيشتر خوانندگان با چگونگی تاثير عوامل زمين شناسی بر سلامت انسان و ساير موجودات زنده و بکارگيری روش های پيش گيرنده در برخورد با اين عوامل است. مطالب ذکر شده در اين کتاب می تواند برای طيف وسيعی از دانشجويان، کارشناسان و مدیران حوزه های زمين شناسی، پزشکی، زيست شناسی و محيط زيست مفيد باشد.