زندگی انسان به مصرف انرژی گره خورده است. اما مهمترین مطلب در بهره‌برداری از منابع انرژی مدیریت مصرف آن است. چرا که عدم مصرف بهینه آن مانند تیغ دو لبه ای می‌تواند سلامت انسان را به خطر بیندازد. در ادامه مطلب برای بررسی این مورد همراه ما باشید.

 

 گازهای گلخانه ای ‌ (GHG) Greenhouse gases

از مهم ترین گاز های گلخانه ای با منشأ انسان ساخت می توان به دی اکسید کربن (CO2)، کلروفلوئرو کربن ها (CFCS)، متان (CH4) و اکسید نیتروژن (N2O) اشاره کرد. از میان گاز های مذکور، دی اکسید کربن و متان مهم ترین گاز های گلخانه ای بوده که مسئول بیش از 80 درصد گرمایش جهانی ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای است. افزایش انتشار کربن دی اکسید به میزان یک واحد (تریلیون تن) به طور متوسط سبب افزایش 0/93 واحد (درجه سانتی گراد) بر متوسط درجه حرارت زمین می شود (موسوی و حمامی 1392). نگرانی اصلی در مورد گاز های ناشی از فعالیت های انسانی است .

منابع انتشار گاز گلخانه ای

استفاده از سوخت‌های فسیلی در تولید و حمل و نقل  انرژی مهم‌ترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) است که بیش از 80 درصد از انتشار دی‌اکسید کربن (CO2) مرتبط با انسان را به همراه دارد و منبع اصلی انتشار متان (CH4) است. , دو گاز که بیشترین اهمیت را در تغییر اقلیم دارند. افزایش گاز های گلخانه ای به شدت بر اقلیم، سلامت انسان و رشد اقتصادی تاثیر گذار است.

منابع اصلی تولید دی اکسید کربن احتراق سوخت های فسیلی (مانند زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت)، زائدات جامد، واکنش های شیمیایی خاص (مانند تولید سیمان) و جنگل تراشی است. فوم ها، آیروسل ها، یخچال ها و حلال ها از جمله منابع مولد کلروفلورو کربن ها است. تولید و انتقال سوخت های فسیلی (زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت)، اراضی باتلاقی، دامپروری ها و بایو گاز ها (گاز متصاعد شده از محل دفن زباله های جامد شهری) از دلایل حضور متان در جو زمین است. اکسید نیتروژن در طی فعالیت های صنعتی و کشاورزی، احتراق سوخت های فسیلی، کود های شیمیایی و جنگل تراشی منتشر می شود.

 

گاز های گلخانه ای و تغییر اقلیم

گاز های گلخانه ای همانند یک پتو، موجب به دام انداختن انرژی حرارتی در جو زمین و در نتیجه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی، تغییر الگوهای بارش، تغییر اکوسیستم ها، افزایش خشکسالی، بروز طوفان و سیلاب را موجب می شود .

  اثر گاز های گلخانه ای بر سلامت

افزایش گاز های گلخانه ای به شدت بر اقلیم، سلامت انسان و رشد اقتصادی تاثیر گذار است .اتکای بیش از حد به احتراق سوخت های فسیلی از منابع صنعتی، برق و خانگی، بزرگترین عامل آلودگی هوا و بار سلامتی در سراسر چین بوده است. آلودگی ناشی از نیروگاه های زغال سنگ به سلامت عمومی آسیب می رساند و جایگزینی آنها با انرژی پاک می تواند از بسیاری از اثرات نامطلوب از جمله بیماری های تنفسی و قلبی عروقی و مرگ های زودرس جلوگیری کند .

کاهش انتشار NOx، SO2 و CO2 منجر به مزایای ملموس سلامت و زیست محیطی می شود. NOx و SO2 باعث تشدید آسم و سایر بیماری های قلبی و ریوی می شود و می تواند منجر به ناتوانی قابل توجه و مرگ زودرس ناشی از این علل شود.