رویداد سلامت محیط زیست و پایداری

1. ارتقای سلامت جامعه، سلامت هوا و اقلیم

آلودگی هوا همزمان یک معضل بهداشت همگانی، زیست محیطی و توسعه‌ای است. صحبت از ارتباط بین سلامت هوا، محافظت از اقلیم و سلامت اعضای جامعه شاید سخن جدیدی نباشد اما به نظر می‌رسد شدت این به هم وابستگی بین سلامت انسان و حتی سایر موجودات زنده هنوز به درستی درک نشده است و لذا نه مطالبه جدی مردم و نه دغدغه مهم سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها است. چالش‌های بهبود کیفیت هوا، کاهش تغییرات آب و هوایی و همچنین توسعه انسانی، به طور جدایی‌ناپذیری به هم مرتبط هستند. بهبود کیفیت هوا مزایای اقتصادی، بهداشتی و توسعه‌ای قابل توجه ولی مغفول دارد. این محور رویداد، سعی در آگاهی‌افزایی و اصلاح نگرش‌ها در مورد وسعت و عمق ارتباط بین سلامت انسان و سلامت هوا دارد.

2. ارتقای سلامت جامعه، دسترسی و سلامت آب

ارتباط سلامت انسان، گیاهان و حیوانات با دسترسی مناسب به آب سالم موضوع جدیدی نیست اما هنوز بسیاری در جهان و ایران از دسترسی مناسب به آب کافی و سالم محروم هستند. افزایش جمعیت جهان، صنعتی شدن سریع کشورها، افزایش فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی و نیز تغییرات جغرافیایی، محیطی و جهانی باعث افزایش تقاضا برای آب شده است که در صورت مدیریت نامناسب می تواند تهدیدی هم برای دسترسی و هم سلامت آب باشد. لذا مصرف بهینه آب و حفاظت از منابع آبی امری حیاتی است که هم ارزش سلامتی، هم کشاورزی و هم توسعه دارد که هنوز توجه لازم را به خود جذب نکرده است. این محور رویداد سعی در آگاهی‌افزایی و اصلاح نگرش‌ها درمورد اهمیت موضوع و ارتباط بین سلامت موجودات زنده به خصوص انسان با دسترسی به آب سالم و کافی دارد.

3. ارتقای سلامت جامعه، حفاظت و سلامت خاک

خاک از جهات مختلفی برای سلامت انسان مهم است. برخی حتی معتقدند سلامت با خاک شروع می شود. غذای انسان چه به صورت منابع گیاهی و چه حیوانی وابسته به خاک هستند. خاک‌ها همچنین منبع اصلی مواد مغذی هستند و در فرایند رشد گیاه، این مواد مغذی وارد گیاهان می شوند و با مصرف آن توسط انسان و یا حیوان، نیازهای غذایی تامین می گردد. همچنین خاک به عنوان فیلترهای طبیعی برای حذف آلاینده‌ها از آب عمل می‌کنند. در برخی مناطق، خاک ها ممکن است به دلایلی حاوی فلزات سنگین، مواد شیمیایی یا عوامل بیماری‌زا باشد که دارای پتانسیل تأثیر منفی بر سلامت انسان است. همچنین عاری شدن سطح خاک از پوشش گیاهی، آن را در معرض فرسایش قرار می دهد و لذا این منبع با ارزش از دسترس انسان خارج می شود. در بسیاری از کشورها، روابط متقابل حفاظت از خاک و سلامت انسان مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این محور رویداد سعی در آگاهی‌افزایی در مورد اهمیت رابطه بین سلامت انسان و حفاظت و سلامت خاک دارد.

4. ارتقای سلامت جامعه، مصرف بهینه و پایدار منابع انرژی

مصرف بهینه منابع انرژی مزایای بهداشتی اقتصادی و توسعه‌ای دارد.  استفاده از انرژی‌های پاک از الودگی هوا، آب و خاک جلوگیری می نماید که به نوبه خود به بهبود سلامت جامعه کمک کرده و نقش موثری در مدیریت تغییر اقلیم نیز دارد. همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم مزایای اقتصادی قابل توجه دارد و هم مزایای زیست محیطی و اقلیمی.  استفاده بی رویه و نامناسب از منابع انرژی فسیلی از مهم‌ترین عوامل مخرب سلامت انسان و زمین هستند اما در عین حال جزئی جداناپذیر از ماهیت بسیاری از صنایع می‌باشند. استفاده درست و بهینه از این منابع در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گامی مهم در راستای ارتقای سلامت محسوب می‌شود. این محور سعی در آگاهی افزایی و اصلاح نگرش ها در زمینه اهمیت توجه به نوع و روش استفاده از منابع انرژی و رابطه آن با سلامت انسان و محیط زیست دارد.

5. ارتقای سلامت جامعه، تنوع زیستی و سلامت گیاهان

گیاهان منبع اصلی غذای انسان و دام‌ها هستند. گیاهان بیش از 80 درصد غذای مصرفی انسان را تامین می کنند. از طرفی گیاهان و پوشش گیاهی برای محافظت از خاک از فرسایش و نیز جذب و ذخیره آب، نقش حیاتی دارند. به علاوه سلامت گیاه یعنی  محافظت در برابر خشکی، آلاینده های موجود در هوا، خاک، آب و بیماری و آفت در راستای حفظ سلامت انسان و دام و نیز تامین امنیت و ایمنی غذایی بشر. با این حال، رابطه بین حفاظت از گیاهان و سلامت آن‌ها و سلامت انسان و محیط زیست توجه لازم را در بسیاری از کشورها به خود جذب نکرده است. اگرچه گیاهان سالم برای سلامت انسان و حیوانات حیاتی هستند، سلامت گیاهان اغلب نادیده گرفته می شود. حفاظت از سلامت گیاهان، تنوع زیستی، حفظ و توسعه جنگل‌ها و کشاورزی سالم، پایدار و اصولی در عین حفظ سلامت انسان از طریق اثربخشی بر زنجیره تامین غذا، به حفظ کیفیت هوا، آب و خاک نیز کمک می‌نماید. هدف این محور، سعی در آگاهی‌افزایی و اصلاح نگرش‌ها در زمینه  ارتباط بین سلامت انسان‌ها و حفاظت  گیاهان، جنگل، مرتع و کشاورزی پایدار است.

6. ارتقای سلامت جامعه، تنوع زیستی و سلامت جانوران

انسان و حیوان از دیرباز ارتباط تنگاتنگی داشته‌اند. این ارتباط گاهی باعث انتقال بیمار‌ی‌های مشترک انسان و حیوانات شده است. از طرفی برخی حیوانات بخشی از زنجیره غذایی انسان هستند. لذا حفظ سلامت آن‌ها، برای تامین غذای سالم و کافی برای انسان امری حیاتی است. همچنین حفاظت از تنوع زیستی حیوانات ضامن بقای حیات و لذا انسان است. سلامت و رفاه حیوانات جزء اساسی ایمنی مواد غذایی است. حفاظت از سلامت حیوانات و پیشگیری از بیماری‌های حیوانی در خدمت حفاظت از سلامت عمومی، تولید حیوانات، امنیت غذایی و تامین غذا، اقتصاد روستایی و محیط زیست است. این محور سعی بر آگاهی‌افزایی و اصلاح نگرش‌ها در زمینه ارتباط بین تنوع زیستی، رفاه و سلامت حیوانات با سلامت و بقای نسل انسان در کره زمین دارد.

7. ارتقای سلامت جامعه، مدیریت بهینه پسماند

فعالیت‌های انسانی در بخش‌های مختلف مانند بخش‌های صنعتی، کشاورزی، پزشکی و خدمات در کنار تولید محصول و خدمات به تولید پسماند ختم می‌شود. امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های محیط‌ زیستی در جهان ساماندهی، مدیریت و دفع مناسب پسماند است. زیرا دفع نادرست می‌تواند منجر به پیامدهای نامطلوب سلامتی از طریق آلودگی آب، خاک و هوا گردد. از طریق پسماندها انواع آلاینده های زیستی و غیر زیستی می‌تواند مستقیما یا غیرمستقیم از طریق زنجیره مواد غذایی وارد بدن انسان، حیوانات و گیاهان شده و تهدیدی برای سلامتی بشر در کره زمین باشد. مدیریت صحیح پسماندهای خانگی، صنعتی، اداری و بیمارستانی گامی مهم در عرصه حفظ سلامت انسان خصوصا در شهرهای بزرگ است. علیرغم این هنوز در بسیاری از کشورها توجه کافی به مدیریت مناسب پسماند نمی شود. این محور سعی دارد با آگاهی‌افزایی و اصلاح نگرش‌ها در زمینه لزوم، فوریت و اهمیت مدیریت مناسب پسماند به ارتقای سلامت جامعه کمک نماید.

تا برگزاری رویداد

رویداد سلامت،محیط زیست و پایداری رویدادی برای روز آمدی، آشنایی با آخرین تجربیات موفق سازمانی در سطح ملی و بین المللی و فرصتی برای ارتقای ارزش برند ها خواهد بود.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

ازطریق فرم زیر با ما در تماس باشید

سوال و یا پیام خود را بنویسید

تماس با دبیرخانه رویداد

اکباتان، خیابان شهید آزمون نیا، کوچه بیست و چهارم،پ 3

021-91691318

طراحی شده توسط تیم دیجیتال مارکتینگ راپید